niedziela, październik 20, 2019

Szanowni Państwo,

Od 1 sierpnia 2019 r. wobec każdego podmiotu odbierającego, który uzupełnia zgłoszenia SENT o informację o odbiorze towaru, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

 

W pierwszej kolejności należy uzyskać podstawowy dostęp do PUESC, czyli założyć konto na PUESC. Jedna osoba może posiadać jedno konto.

Otrzymanie Id SISC wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków[1].

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna, która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski:

 1. rejestracja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej (Osoba Zarejestrowana);
  1. jeżeli  osoba fizyczna posiada certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP-może podpisać wniosek podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP,
  2. Brak certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP,
   1. Osoba musi się udać do UCS lub oddziału celnego w celu weryfikacji danych rejestrowych,
  3. rejestracja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;
   1. jeżeli wniosek jest składany przez inną osobą niż właściciel firmy lub osoba uprawnione do samodzielnej reprezentacji, do wniosku należy dołączyć upoważnienie, zgodnie z zasadami ustalonymi przez organ.
  4. rejestracja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

Osoba Zarejestrowana po powiązaniu z podmiotem staje się Osobą Upoważnioną, tj. może działać w imieniu lub na rzecz podmiotu. 

Wnioski podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym są rozpatrywane krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu weryfikacji  tożsamości.

Szczegółowa Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami, korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego znajduje się pod poniższym linkiem:

https://puesc.gov.pl/documents/10180/20978/e-Klient+instrukcja+w.+05+z+dn.+20.06.2018/f0eb76c4-2b67-4563-8e20-a118e58fbb9d

Sugerujemy nie odkładać powyższych działań na ostatnią chwilę, gdyż cały proces weryfikacyjny i uzyskania Id SISC może zająć nawet kilka dni lub nawet dłużej. Brak rejestracji może natomiast uniemożliwić realizację zamówień na paliwa od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Promocje:

 • olej opałowy lekki - dostawa gratis

 • olej napędowy (ON) -  przy zamówieniu 3000 Ltr rabat  5 gr/litr

Zamówienia:

tel. 502 218 034

biuro@tankoil.pl

fax.(12) 283 99 36

Dostawa:

Zamówienia realizujemy do 24h. Towar dowozimy bezpłatnie: Kraków, małopolska, śląsk

System monitorowania drogowego przewozu towarów

WAŻNE !!!

SENT wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2017r. W związku z powyższym proszę zapoznać się z USTAWĄ.

 

Dotyczy ZAMÓWIEŃ - proszę przeczytać

 

SENT..... nowe obowiązki odbierających od 1.08.2019

Paliwa Kraków

zadzwoń

tel. 502 218 034

Olej Napędowy

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości w detergentów poprawia się czystość wtryskiwaczy paliwa. Szczególnie istotna dla ochrony środowiska jest zawartość siarki w paliwie Ekodiesel Ultra poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.

Olej opałowy lekki

Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych.  Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

 

tel. 502 218 034