Olej napędowy Ekodiesel ULTRA

Charakterystyka
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości w detergentów poprawia się czystość wtryskiwaczy paliwa. Szczególnie istotna dla ochrony środowiska jest zawartość siarki w paliwie Ekodiesel Ultra poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.

Olej spełnia wymagania Normy Zakładowej ZN-ORLEN-4 „Przetwory naftowe. Olej Napędowy Ekodiesel ULTRA” oraz wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 r., Nr 221, poz. 1441) i Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 11 września 2013 r., poz. 1058).

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel ULTRA – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego oraz klasę 2 odpowiadającą paliwu klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego (wymagania patrz tablica poniżej

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA  o właściwościach podanych w poniższym zestawieniu stosuje się w okresach:

  • gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
  • gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
  • gatunek F dla klimatu umiarkowanego lub klasa 2 dla klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Zastosowanie
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA jest przeznaczony do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie  naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych.

tankoil Paliwa